Международна конференция „Супервизията в мултидисциплинарните екипи“