„Супервизия в социалната сфера, основаваща се на подхода „каунселинг“