Проект „Разкази за силата на различието“ развива умения у децата за разказване на истории по метода Сторителинг