Изследвания, анализи и оценки

Екипът ни има както самостоятелен, така и опит в партньорство при провеждане на изследвания, анализи и оценки.

Ние ще се запознаем са вашата конкретна нужда и ще ви представим визия на процеса на изследване, методология, инструменти, срок и формат на описание на резултатите.

Ние имаме опит от прилагането на различни изследователски подходи – документално изследване, дълбочинни интервюто, фокус групи, анкети. Ние сме фокусирани върху качествените изследвания и анализите на данни, за да отговорим на въпроси свързани с процесите и резултатите.

Вижте актуални доклади от наши изследвания:

https://detebg.org/wp-content/uploads/2021/07/Report_Reflective-Learning-_February-2021-dop.pdf

Методически продукти

Създаването на методически продукти е процес, към който се отнасяме с отговорност и професионално любопитство. Ние се основаваме на задълбочено проучване на най-добрите практики в съответната област, научните изследвания и доказателства по темата, за да създадем полезни и практически приложими материали.

Вижте продукт, в създаването на който сме участвали:

https://test.sos-svetulka.net/index.php

Благодарение на дългогодишни партньорски взаимоотношения с различни организации екипът на Сдружението привлича и развива професионални отношения с експерти и университетски преподаватели с различен профил и компетентности, за да достига до високо качество на предоставяните от Сдружението обучения и изработваните изследвания, анализи, оценки и методически продукти.

ПРОЕКТИ