Психологическо консултиране

Психологическото консултиране е специализирана, професионална помощ, насочена към индивиди, двойки и семейства, които имат трудности в различни етапи на своя личен, семеен, партньорски и професионален живот и реализация. То включва запознаване с личната история, на базата на което психологът ще ви препоръча начин и продължителност на съвместната работа.
Времетраенето на една консултативна сесия е 50 минути и протича в условия на пълна конфиденциалност.
Екипът ни предлага възможност за консултации с психолози и клинични социални работници, които практикуват в психодинамична парадигма, ЕМДР, краткосрочно фокусирана терапия и психодрама.

Заявката за консултация може да направите през електронната ни поща, на телефон или през лично съобщение на страницата.

Организационно консултиране

Консултиране на организации за тяхното развитие, екип и планиране.

Заявката за консултация може да направите през електронната ни поща, на телефон или през лично съобщение на страницата.
Или се обадете на 0896 878 305, където психологът Милена Маринова ще проведе първоначално интервю, след което ще ви насочи към подходящ специалист от екипа ни.

ПРОЕКТИ