Изследвания, основани на ценности или на доказателства?