Уебинари

30.08.2022

Практиката на супервизия по закрила на детето в България

 https://www.youtube.com/watch?v=WKJkqG8QGfA
30.08.2022

„Защо социална работа в училище“

 https://www.youtube.com/watch?v=mLZCEiqjakg
30.08.2022

„Що е социална работа“ част 2

 https://www.youtube.com/watch?v=2xpcH66WEPY
30.08.2022

„Що е социална работа“ – част 1

 https://www.youtube.com/watch?v=Yn8ADccnyd0
30.08.2022

Изследвания, основани на ценности или на доказателства?

https://www.youtube.com/watch?v=96b1dT74dj0
30.08.2022

„Семейно ориентиран подход в социалната работа“

 https://www.youtube.com/watch?v=uDI_gkQEegU
30.08.2022

„Супервизия в приемна грижа“

https://www.youtube.com/watch?v=GpFp_rthokM&t=3878s
30.08.2022

„Супервизия в социалната сфера, основаваща се на подхода „каунселинг“

 https://www.youtube.com/watch?v=BfUFreu9jnM&t=357s
30.08.2022

Международна конференция „Супервизията в мултидисциплинарните екипи“

https://childhub.org/bg/uebinari-za-zakrila-na-deteto/superviziyata-v-multidisciplinarnite-ekipi-zaklyuchitelna-konferenciya-na-childhub