Роля на изследванията на психологическите ефекти на бедността като подход за по-добро планиране на мерки и политики