Сдружение „Рефлективно учене – България“ взе участие в  Трета национална конференция „Ранно детско развитие: наука и практика“