ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОУЧВАНЕ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА С ДЕЦА