Сдружение „Рефлективно учене България“ проведе обучение на тема „Работа в екип. Групова сплотеност“