2013 – Изследване на деинституционализацията на два дома за деца до 3 години – в Широка Лъка и в Кюстендил и оценка на дейностите и програмите за активна семейна подкрепа на НАДЕЖДА И ДОМОВЕ ЗА ДЕЦАТА – КЛОН БЪЛГАРИЯ.