Проекти

30.08.2022

„Разкази за силата на различието“, проект с финансовата подкрепа на Столична община

Сдружение „Рефлективно учене-България“ започва работа по проект „Разкази за силата на различието“ с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022, в партньорство с  97 […]
17.08.2021

2020 / 2021 – Проект СETAL за Развитие на умения за еманципиране чрез храни, към програма Еразъм+

Проект СETAL за Развитие на умения за еманципиране чрез храни, към програма Еразъм+    Сдружението ни участва в проект CETAL, който цели: – умножаване на уменията […]
17.08.2021

2020 / 2021 – ОЦЕНКА НА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА ОТ ФОНДАЦИЯ ЗА „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“

ОЦЕНКА НА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА ОТ ФОНДАЦИЯ ЗА „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“   Целта на оценката бе да изучи и […]
17.08.2021

2019 – Проект „СВЕТУЛКА ОСВЕТИ МРАКА! ПРОЕКТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ТРАФИКА НА ДЕЦА ЗА СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ“ 2

След успешното апробиране на „Ръководството за учители“ проект „Светулка освети мрака…“ продължи и разшири дейностите си в проект „Светулка освети мрака…“ 2. Екипът ни разработи допълнителна […]
17.08.2021

2019 – Участие в апробирането на модула към проект „СВЕТУЛКА. ОСВЕТИ МРАКА! ПРОЕКТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ТРАФИКА НА ДЕЦА ЗА СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ“

Участие в апробирането на модула към проект „СВЕТУЛКА. ОСВЕТИ МРАКА! ПРОЕКТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ТРАФИКА НА ДЕЦА ЗА  СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ“   През 2019 г. работата ни по […]
17.08.2021

2018 – Участие в изработването на образователна програма към проект „СВЕТУЛКА ОСВЕТИ МРАКА! ПРОЕКТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ТРАФИКА НА ДЕЦА ЗА СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ“

Участие в изработването на образователна програма към проект „СВЕТУЛКА ОСВЕТИ МРАКА! ПРОЕКТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ТРАФИКА НА ДЕЦА ЗА  СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ“ на Сдружение „SOS Детски селища България“ […]
17.08.2021

2018 – Обучение на екипа на Център за обществена подкрепа гр. Троян на тема „Работа с деца, преживели насилие“.

Обучение на  екипа на Център за обществена подкрепа гр. Троян на тема „Работа с деца, преживели насилие“.   Цели и очаквани резултати от обучението: да направят […]
17.08.2021

2016 – Изготвяне на предложение за стандарт за предоставяне на социална услуга „Мобилна социална услуга за деца и семейства в риск“

Изготвяне на  предложение за стандарт за предоставяне на социална услуга „Мобилна социална услуга за деца и семейства в риск“ като резултат от проект “Подай ръка – […]
17.08.2021

2014 – Изследване и оценка на процеса на закриване на ДМСГД с подкрепата на „Надежда и домове за децата“ – клон България.

Изследване и оценка на процеса на закриване на ДМСГД с подкрепата на „Надежда и домове за децата“ – клон България. Изследването проследява два процеса, единия – […]