2020 / 2021 – Проект СETAL за Развитие на умения за еманципиране чрез храни, към програма Еразъм+