2019 – Проект „СВЕТУЛКА ОСВЕТИ МРАКА! ПРОЕКТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ТРАФИКА НА ДЕЦА ЗА СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ“ 2