2014 – Изследване и оценка на процеса на закриване на ДМСГД с подкрепата на „Надежда и домове за децата“ – клон България.