2018 – Обучение на екипа на Център за обществена подкрепа гр. Троян на тема „Работа с деца, преживели насилие“.