2018 – Участие в изработването на образователна програма към проект „СВЕТУЛКА ОСВЕТИ МРАКА! ПРОЕКТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ТРАФИКА НА ДЕЦА ЗА СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ“