2019 – Участие в апробирането на модула към проект „СВЕТУЛКА. ОСВЕТИ МРАКА! ПРОЕКТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ТРАФИКА НА ДЕЦА ЗА СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ“